Stern-Combo Meissen 2017

Konzert-Tour 2017 am 2. Dezember 2017 im wiedereröffnetem 'Neu-Helgoland'.

>> www.neu-helgoland.de/

Bericht bei 'Deutsche Mugge': >> Deutsche Mugge - SCM im Neu-Helgoland

>> www.Stern-Combo-Meissen.de